Środa Popielcowa czyli początek Wielkiego Postępu!

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i od największego do najmniejszego oblekli się w wory.

Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje: „Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech ludzie i zwierzęta obloką się w wory i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy ?”

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
 

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który nie ma najlepszej reputacji. 40 szarych dni pełnych wyrzeczeń. Jednak te 40 dni poprowadzą Nas do Boga, 40 dni dzięki którym uświadamiamy sobie stan własnej duszy. Pozwólmy działać Bogu, niech on wleje w nasze życie miłosierdzie i światło.

Pokuta nie może polegać na przymusowych działaniach. Ona ma wypływać z głębi serca, ma sprawiać, że zmieniamy się na lepsze. Przed przymusową pokutą ostrzega Nas Chrystus: „Strzeżcie się, abyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi”. Jeśli chcemy, żeby nasza pokuta była szczera, to musimy przyjrzeć naszemu życiu i złu, które czasami świadomie a czasem nie, wyrządzamy innym, musimy przyznać się do win i zmienić nasze postępowania.  Pokuta i nawrócenie to proces wewnętrznego oczyszczenia. Taki proces nie jest łatwy, ale ma niesamowite efekty. 😉

Módlmy się, by Wielki Post był dla każdego z Nas owocnym spotkaniem z Bogiem.

Jedna myśl nt. „Środa Popielcowa czyli początek Wielkiego Postępu!

  1. Deez

    Wielki Post prawie zawsze niesie coś nowego i innego. Pomimo tego, że jest co roku zawsze inaczej działa i inną rzecz Pan chce przez niego zdziałać w życiu każdego z nas. Życzę wszystkim, aby ten czas był wyjątkowy i aby przemieniał najbardziej zatwardziałe serca. 🙂

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *